Responsive image

PEC005B

CIBTAC國際美容療程文憑先修課程

課程為期:14堂 (42小時)

上課日期及時間(共10堂)

開課日期:待定

時間:10:00am – 1:00pm 或 2:30pm – 5:30pm

詳細介紹

PEC005A

CIBTAC國際皮膚護理文憑先修課程

課程為期:9堂 (27小時)

上課日期及時間(共5堂)

開課日期:待定

時間:10:00am – 1:00pm 或 2:30pm – 5:30pm

詳細介紹