Responsive image

2023-12-21

2023年12月英國ITEC國際美容專業資格考試

隨住疫情過去,英國ITEC考試局終於恢復委派外籍考官親自🛩來港監考。
今次美容考試由來自澳洲既Ms. Kendyl Gooding👩🏼‍🏫考核蒙妮坦學員。
我地既學員面對國際級考試,一樣自信滿滿✨,充滿表現出專業既一面👩‍⚕️,
全賴佢地平日努力練習💆‍♀️,積極備戰考試!
祝各位考生考試順利!💯🈵