Responsive image

2023-12-27

2023年12月英國ITEC國際美甲專業資格考試

今屆ITEC考試仲安排咗Ms.Audrey Poon考官👩🏻‍💼為我地考核美甲學員。
每位考生👁️👁️全神貫注為模特兒美甲💅🏻,咁認真既態度,相信一定可以取得佳績!㊗️🅰️