Responsive image

2024-05-09

2024年5月英國ITEC考試畢業(美容文憑)

恭喜所有考試成功並獲得ITEC美容文憑的學生! ITEC證書在全世界很多不同國家和地區都有廣泛的認受性,讓

查看詳情

2023-12-27

2023年12月英國ITEC國際化妝專業資格考試

蒙妮坦學院化妝班學員💄🧑🏼‍🎨,不論係自然既日妝👩🏻,定係創意無限既人物造型妝🧝🏼‍♀️,都一樣難唔到佢地架! 學

查看詳情

2023-12-27

2023年12月英國ITEC國際美甲專業資格考試

今屆ITEC考試仲安排咗Ms.Audrey Poon考官👩🏻‍💼為我地考核美甲學員。 每位考生👁️👁️全神貫注為模特兒美甲💅🏻,

查看詳情

2023-12-21

2023年12月英國ITEC國際美容專業資格考試

隨住疫情過去,英國ITEC考試局終於恢復委派外籍考官親自🛩來港監考。 今次美容考試由來自澳洲既Ms. Kendyl

查看詳情